abar Nógrád legkeletibb fekvésű települése, a megye észak-keleti részén a Tarna folyó völgyében, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megye találkozásánál, a szlovák határ mentén helyezkedik el. 600 lakosú kistelepülés. A szláv eredetű helynév értelme: fenyves mögötti hely. A források tanúsága szerint a terület eredetileg királyi birtok volt. A tatárjárás után a környező települések templomos helyeként tartják számon a dézsmajegyzékek. 1359-től Bebek és a Zabary család birtoka. A falu az Ajnácskő vára felé vezető út mellett fekszik, ezért megsínylette a török hódoltság évtizedeit. A Medves-hegység és a Heves-Borsodi-dombság határvidékére települt községen keresztül folyik a Tarna, itt még csak szerény patakocskaként. A Trianoni békeszerződés előtt Zabar Gömör vármegyéhez tartozott, s csak a határok átrajzolása után került Nógrádba. Cseszlovákiaba az átjárást határátkelőhely biztosította még az 1950-es években is. A XIII. században román stílusban épült római katolikus temploma értékes műemlék. Síkmennyezetes hajója gótikusra formált, a XV. századból való. 1932-ben főképp a homlokzat felújítására került sor. Az építménynek két tornya is van: egy hegyes sisakú és egy kisebb huszártorony, hozzávetőleg a román dongás szentély felett. A főhomlokzatba a középkori templom részeiből, beépítették a halhólyagos kerek ablakokat és a későgótikus ajtókeretet.Az 1725-ben épült kúria ma plébániaház. A környék egyetlen benzinkútja működik a településen.

Közszolgálati adattár

Körzeti orvosi rendelő
Vezető: Dr. Erdődy Zsuzsanna háziorvos
Cím: Zabar, Petőfi út 26.
Telefon: 32/407-097
Fiók gyógyszertár:
Vezető: Lukácsné Séber Erzsébet
Cím: Zabar, Petőfi út 26.
önkormányzati hivatal:
Polgármester: Nagy Tamás
Körjegyző: Szurok Sándorné
Cím: Zabar, Petőfi út 26.
Telefon/fax: 32/407-002
Postahivatal:
Vezető: Hoffer Józsefné
Cím: Zabar, Petőfi út 26.
Telefon: 32/407-008
Római Katolikus Egyházközség Tanácsa:
Vezető: Kovács Nándor
Cím: Zabar, Petőfi út 130.
Telefon: 32/407-092
Zabari Polgárőr Egyesület:
Vezető: Ferencz Nándor
Cím: Zabar, Petőfi út 26.
Telefon: 32/407-002
Phralipe Zabari Szervezete
Vezető: Radics Szilveszter
Cím. Petőfi út 44.